Hållbarhet

Hem/Om Grandpa/Hållbarhet

Vad vi pratar om när vi pratar om hållbarhet

Grandpa ska vara ett hållbart företag.

Grandpa startade 2003 med idén om att skapa en inkluderande mötesplats. Vi ville vara mer än bara en butik. Vi har sedan starten arbetat med att leverera service, inspiration och atmosfär och det är grunden i vårt erbjudande. Utöver detta lovar vi att Grandpa ska erbjuda ett noga utvalt och kurerat sortiment både utifrån hållbarhets-, och stilperspektiv.

Hållbarhet handlar för oss primärt om kvalitet och en stil som håller över tid men givetvis även om material, produktion och produktionsförhållanden. I det här manifestet utvecklar vi vår syn på begreppet ytterligare samt redogör för vårt arbete i frågan.

Grandpa ska drivas på ett sätt som är ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbart ur ett långsiktigt perspektiv. Vi ser likadant på alla våra relationer, oavsett om det är med våra leverantörer, våra samarbetspartners eller vår personal.

Vi vill att vårt hållbarhetsmanifest skall inspirera till medvetna och hållbara val. Både för oss själva och för våra kunder.

Vi sammanfattar detta med Good People, Good Products, Good Impact.

Grandpas hållbarhetsmanifest

Hållbarhet har tyvärr blivit ett slitet uttryck men icke desto mindre viktigt. I grunden handlar det om att ta ansvar för att det vi gör idag påverkar hur världen ser ut imorgon.

Vi jobbar dagligen med att bli bättre och det gäller inte minst vårt hållbarhetsarbete. Vi strävar hela tiden efter att jobba hållbart i alla aspekter. Det krävs ett gediget och fokuserat arbete och för oss är långsiktighet en pelare i allt vi gör. I våra relationer med våra leverantörer, med våra samarbetspartners och inte minst med våra anställda.

Vi är mycket medvetna om att textilindustrin är en stor miljöbov i stort. Vi strävar efter att erbjuda en smartare konsumtion och motverka allt som är “slit och släng” till förmån för produkter med lång livslängd och så liten negativ inverkan på miljön som möjligt.

Vårt sortiment utgörs av produkter som tagits fram på hållbart sätt med tidlös design och hög kvalitet.. Och vi säljer det på ett personligt sätt där mötet med våra kunder innebär ett utbyte av både vänskap och kunskap.

Vi är långt ifrån 100% fullärda i klimatfrågan och kommer kanske aldrig bli det men vi hoppas att vår strävan att hela tiden förbättra oss också påverkar våra kunders synsätt på smart och hållbar konsumtion och att vi lär av varandra på vägen.

Vi har alltid satt funktionalitet och användbarhet högt på listan för kriterier vid inköp. Om en produkt inte används så spelar det liksom ingen roll hur hållbart den är producerad. Detta är helt avgörande.

Grandpa ska erbjuda produkter som du kan handla med gott samvete. Grundläggande för våra inköp är, förutom materialval och produktionsförhållanden, en tidlös design, hög kvalitet, användbarhet och hög funktionalitet. Våra leverantörers övergripande hållbarhetsarbete och inställning är avgörande för att vi ska arbeta tillsammans.

Vi jobbar för att minska säsongstänket. Av logiska (vädermässiga) skäl så ser ju kläder lite olika ut för vår/sommar och höst/vinter. Det finns dock många plagg som kan användas året runt och dessutom behöver exempelvis inte varje höst innebära en ny höstdesign. En tröja som funkade förra hösten har ju ett värde även nästa och nästnästa osv. .

Detta är givetvis en mycket stor fråga och ofta finns fler än ett svar och det gäller att vi vågar ifrågasätta oss själva kontinuerligt och utvecklas. Vi ser fram emot att fortsätta den här resan med er!

Good People, Good Products, Good Impact.

Good People, Good Products, Good Impact

Grandpa är en community av Good People, Good Products, Good Impact. Dessa ledord utgör även rubrikerna för vårt hållbarhetsarbete. Vi vill ha långsiktiga relationer, långsiktiga produkter och långsiktig positiv påverkan på miljön och samhället i stort.

Good People

Grandpa började med en grundidé om att skapa en mötesplats. Vi tror på en inkluderande och jämställd värld där vi respekterar och inspireras av varandra och eventuella olikheter och skillnader. Vi värnar om ett medansvar, och eftersträvar alltid långsiktighet i relationen med våra anställda, leverantörer och samarbetspartners. På så sätt kan vi lära av varandra på vägen.

Vi är inte perfekta men vi känner ett ansvar gentemot oss själva, jorden och vårt community att göra vad vi kan när det kommer till hållbarhetsfrågan.

Vi som jobbar på Grandpa är Good People och våra kunder är Good People.

Leverantörer och samarbetspartners

Våra leverantörers övergripande hållbarhetsarbete och inställning är avgörande för att vi ska arbeta tillsammans. Och vi tänker att vi ska vara en positiv kraft för att tillsammans med våra leverantörer hela tiden göra mer för att arbetet kring att minska klimatpåverkan går i rätt riktning!

Vi är stolta över att under en längre tid arbetat med leverantörer som verkligen gått i bräschen för mer miljövänliga material och produktionssätt. Dock räcker det inte med att en produkt är hållbart producerad, för oss är det viktigt att produkten också används. Vi balanserar ibland produkter som kanske inte är producerade i ett återvunnet eller ekologiskt material, med aspekten att de är hållbara ur ett kvalitets- och långsiktigt perspektiv.

De övergripande punkter som vi vill att våra leverantörer jobbar efter är:

- En idé och ett arbete med hållbarhet på ett övergripande plan

- Materialval

- Kvalitet

- Produktionsförhållanden

- Transporter och förpackningar

Good Product

För oss är det viktigt att det vi upplever eller konsumerar idag måste ske på ett ansvarsfullt sätt för imorgon.

Vi har alltid satt användbarhet högt på listan för kriterier vid inköp. Om en produkt inte används så spelar det liksom ingen roll hur hållbart den är producerad.

Grandpa ska ha ett noga utvalt sortiment som du kan handla med gott samvete. Grundläggande för våra inköp är, förutom materialval och produktionsförhållanden, en stil som håller över tid, hög kvalitet och användbarhet.

Good Products helt enkelt.

Produktion

Största delen av en produkts klimatpåverkan uppstår i produktionsledet. I alla led från råmaterial till tyg, prover och faktisk produktion så finns det faktorer som påverkar produktens totala klimateffekt, såsom energiförbrukning, vatten, eventuell kemikalieanvändning men också frakter etc. Utöver det så handlar det om att säkerställa att rätt villkor för alla människor som gör det faktiska jobbet inom produktionen efterlevs.

Vår approach till ovan är att arbeta efter en tydlig ”step-by-step” metodik och att kontinuerligt förbättra oss. En del av detta innebär att vi gör mindre batcher för att säkerställa att vi inte överproducerar och vi är således mycket mer OK med att ha för lite produkter än för mycket. En annan del är att vi arbetar med produkter och stilar som vi avser ska hålla över en lång tid – vilket gör oss mindre stressade/känsliga och kan undvika säsongstänket mycket mer. 

Design

Grandpas egna inrednings- och livsstilsvarumärke Grandpa Goods är lågmält i sitt uttryck men med tydlig karaktär. Produkter som är skapade för att användas och slitas med tiden. Hållbart och tidlöst med influenser från det moderna skandinavien och 60-talet.

Grandpa Goods är plagg designade med ursprung i vintageklassiker. De är inspirerade av plagg med ett långt track-record, alltså produkter som håller länge ur både stil- och användarperspektiv. Produkterna utgör helt enkelt stommen i vårt kurerade sortiment.

Frakter

  • Sedan våren 2020 är Instabox helt fossilfria, detta innebär att de endast använder fossilfria bränslen i hela sin transportkedja. Instabox arbetar också kontinuerligt med att elektrifiera sin fordonsflotta då de strävar efter helt utsläppsfria leveranser. Även om Instabox har fossilfria leveranser klimatkompenserar de för 110% av sina utsläpp.
  • DHL använder sig av stordriftsfördelar för att samordna frakter till upphämtningsställen, vilket ger en mindre miljöpåverkan per paket. Läs mer om deras mål och delmål för att bli utsläppsfria till 2050 här.
  • Läs om UPS hållbarhetsarbete här.
  • Läs om Fedex hållbarhetsarbete här

Förpackningar

Vår ambition är att alltid använda återvunna material i våra påsar, förpackningsmaterial och etiketter. Vi arbetar kontinuerligt med att utveckla våra förpackningsmaterial i samarbete med industriledande aktörer.

Vi jobbar med sånt som kan uppfattas som relativt små saker (som över tid absolut gör stor skillnad). Exempelvis har vi valt bort detaljer som säkerhetsnålar för hangtags och traditionella presentsnören då dessa ej går att återvinna. Istället använder vi ett polyesterband, som i alla fall går att sortera som plast.

Vi har även fattat större beslut som att vi aktivt har valt att våra stora påsar skall vara non-woven, tillverkade av återvunna pet-flaskor, då vår övertygelse är att de återanvänds fler gånger. Våra mindre papp-påsar samt presentförpackningar är gjorda av FSC-certifierat papper.

Vi försöker i möjligaste mån undvika singel plastförpackning och sampackar flera produkter i en förpackning där det är möjligt. Vi återanvänder även gamla kartonger för frakter.

Användning och underhåll

Vi ska erbjuda produkter av hög kvalitet. Produkter som tål att både användas, tvättas och slitas. Produkter som håller helt enkelt. Då kan de också användas länge.

För att uppmuntra kunder att ta hand om sina plagg så har vi care guides på vår hemsida och vi har ett nätverk av lokala samarbetspartners för underhåll och lagning av produkter såsom kemtvätt, skräddare, skomakare , reparatörer och elektriker. Vi försöker alltid tänka på att ha en setup för att ta hand om och laga produkter.

Under 2023 är ambitionen att etablera lokala ”repair-shops” i våra fysiska enheter, där vi kommer möjliggöra lagning av produkter för våra kunder.

På Grandpa finns även ett produktutbud inom kläd- och skovård för att länga produkters livslängd.

Good Impact

Vi vill använda vårt inflytande till att skapa en positiv förändring mot ett mer hållbart samhälle i stort. Som ett led i detta genomför vi events och tillställningar som syftar till att utbilda människor, oss själva liksom kunder, i att kunna ta fler och smartare beslut framåt som bidrar till långsiktig och positiv påverkan. Detta kan vara föreläsningar från experter inom området hållbarhet, ”repair workshops” (där man lär sig hur man enkelt lagar trasiga kläder) eller andra liknande saker. När vi ges möjlighet så ser vi också till att ta det ansvar vi har genom vår relativt stora plattform, för att nå ut till vårt Grandpa Community. Detta kan innefatta särskilda insatser för att öka förståelse, kunskap eller bidra till vad vi anser är en bättre värld. Historiskt sett har detta bland annat genomförts som en motreaktion till Black Friday och istället väljer vi då att fokusera på saker och ämnen som alltför sällan tas upp. Under 2021 gjorde vi ett samarbete med Suicide Zero för att åskådliggöra hur många som lider av psykisk ohälsa som kan leda till att man tar sitt liv och lyckades tillsammans samla in drygt 100 000 SEK som oavkortat gick till arbetet med att proaktivt arbeta för att minska psyikis ohälsa.

1% for the Planet

Vårt eget varumärke Grandpa Goods är anslutet till 1% for the Planet, där en procent av den totala omsättningen (inte endast eventuell vinst) går till gräsrotsrörelser som jobbar för klimat, social rättvisa, ren energi, bevarad natur och liknande initiativ. Under 2023 har vi genom dem valt att stödja WWF Sverige. WWF är en global organisation som finns i över 100 länder, de arbetar för en framtid där människan lever i harmoni med naturen. De kämpar för att skydda de mest hotade och unika arterna och livsmiljöerna på planeten och för att mänskligheten ska fördela jordens resurser rättvist och använda dem på ett hållbart sätt.

Vi hoppas kunna inspirera andra och även lära oss av andra på vägen.

Good Impact alltså.

/Team Grandpa